bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Menu główne
Gdzie nas znajdziesz

Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu:

Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II

VII Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Hanki Sawickiej 22-24
62-800 Kalisz
tel: 0627685470
e-mail: gimnazjum9kalisz@gazeta.pl
strona www:
www.gimnazjum9kalisz.pl

Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestr zmian

Szkoła prowadzi następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

1.   Księga uczniów,
2.   Księga druków ścisłego zarachowania,
3.   Księga inwentarzowa,
4.   Księga zastępstw,
5.   Księga zarządzeń,
6.   Rejestr pracowników,
7.   Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych,
8.   Rejestr korespondencji,
9.   Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli,
10. Ewidencja dokumentacji szkolnej,
11. Archiwum dokumentacji szkoły.

Rejestr akt prowadzony jest w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną obowiązującą w jednostce opracowaną na podstawie:
1. Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. u. z 2011 r. Nr 123, poz. 698, z późn. zm.),
2. §3 ust. 3-6 rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 16 września 2002 r. w sprawie postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1372),
3. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67).

Udostępniający: Jacek Wegner
Wytwarzający/Odpowiadający: Jacek Wegner
Czas udostępnienia: 2009-05-14 14:03
Czas wytworzenia: 2009-05-14 14:03
Czas ost. modyfikacji: 2015-07-14 13:36

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.