bip.gov.pl
A  A+ A+ wysoki kontrast:
A A
Nowy System Biuletynu Informacji Publicznej


Menu główne
Gdzie nas znajdziesz

Zespół Szkół Nr 9 w Kaliszu:

Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II

VII Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ul. Hanki Sawickiej 22-24
62-800 Kalisz
tel: 0627685470
e-mail: gimnazjum9kalisz@gazeta.pl
strona www:
www.gimnazjum9kalisz.pl

Wyszukiwarka
Szukajszukanie zaawansowane
Wyszukiwarka zaawansowana

kalendarz
kalendarz

kalendarz
kalendarzWyniki wyszukiwania

11.04.2017 11:19
Budżet
Podstawowe informacje o budżecie. Podstawą gospodarki finansowej Gimnazjum - jako jednostki budżetowej - jest budżet, czyli plan dochodów i wydatków na dany rok kalendarzowy. Dochody i wydatki budżetu szkoły planowane są i wykonywane według podziału klasyfikacji budżetowej. Za prawidłową gospodarkę finansową szkoły odpowiada główny księgowy Hanna Werner.
15.01.2017 12:58
Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej
03.11.2015 13:05
Informacja o wynikach naboru w Zespole Szkół Nr 9 w Kaliszu samodzielny referent ds. kadr
02.11.2015 11:29
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko samodzielnego referenta ds. kadr
23.10.2015 09:32
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze samodzielny referent ds. kadr
14.07.2015 13:38
Przetargi
14.07.2015 13:36
Treść i postać dokumentów urzędowych
Treść i postać dokumentów urzędowych.
14.07.2015 13:36
Rejestry, ewidencje, archiwa
14.07.2015 13:35
Stan spraw
14.07.2015 13:35
Przyjmowanie i załatwianie spraw
1. Dyrektor Gimnazjum przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i innych codziennie w godzinach od 7.30 do 14.30
14.07.2015 13:34
Tryb działania
14.07.2015 13:34
Struktura własnościowa, majątek
Szkoła jest utrzymywana ze środków organu prowadzącego jako jednostka organizacyjna Miasta Kalisza.
14.07.2015 13:33
Organy i osoby sprawujące funkcje
14.07.2015 13:33
Przedmiot działalności
14.07.2015 13:32
Organizacja
14.07.2015 13:31
Uchwała nr XXXIII/451/2013 Rady Miasta Kalisza
14.07.2015 12:02
Status prawny
Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła w Kaliszu jest szkołą publiczną działającą na podstawie: - Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oswiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.), - Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 1997 r. Nr 56, poz. 557 z późn. zm.), - Aktu założycielskiego szkoły publicznej - decyzja z dnia 15 marca 1999 roku, - Statutu, - Regulaminów wewnętrznych. Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Kalisz. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
13.07.2015 13:30
Konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej
10.02.2015 15:46
Kontakt
10.02.2015 15:42
Ogłoszenie
Gimnazjum Nr 9 im. Jana Pawła II w Kaliszu ogłasza konkurs ofert na dzierżawę pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie stołówki szkolnej
10.02.2015 15:42
Nabór na stanowisko nauczyciela informatyki
Do pobrania plik pdf
10.02.2015 15:41
Nabór na stanowisko nauczyciela fizyki
Do pobrania plik pdf
10.02.2015 15:41
Informacja o wynikach naboru na stanowiska nauczycieli – ogłoszenia Nr BIP 1/2013 i BIP 2/2013
W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko nauczyciela informatyki został wybrany Pan Piotr Szpera.   Uzasadnienie wyboru: Pan Piotr Szpera spełnił wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze Nr BIP 1/2013 i został wybrany ze względu na posiadane kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe, szczególnie w pracy z młodzieżą szkolną.   Naboru na stanowisko nauczyciela fizyki nie dokonano – zmiany organizacyjne spowodowały zmniejszenie liczby godzin tego przedmiotu.
09.02.2015 18:04
Instrukcja obsługi BIP
01.12.2014 10:39
Dostęp do informacji nieumieszczonych w BIP
Wniosek o udzielenie informacji publicznej

do góry
Niniejsza strona do poprawnego działania używa cookie. Więcej w polityce prywatności. Rozumiem, zamknij pasek.